800 333 310 phone info@hesti.cz letter

Místa zpětného odběru použitých pneumatik

HESTI, spol. s r. o., K Hájům 946/1, 155 00 Praha 5

SYCOREX CR s.r.o., Bělčice u Ostředka 23, 257 24